joi, 27 ianuarie 2011

Abordarea cantitativa (pozitivista)


Studiul a fost realizat prin chestionarea a 43 de persoane din diverse companii, cu sediul social în Muncipiul Bucureşti, dintre care 25 reprezentând  entităţi care raportează utilizând IFRS şi 18 care raportează numai conform reglementărilor naţionale.
În ceea ce priveşte eşantionul, se conchide că acesta este aleator, dar are probleme de reprezentativitate la nivelul României.

Întrebările de cercetare avansate în cadrul acestui studiu sunt următoarele:
1.      Care sunt factorii care generează aplicarea IFRS în România ;
2.      Care sunt factorii care frânează aplicarea IFRS în România;
3.      Care sunt costurile relevante privind aplicarea IFRS în entitățile din  România ;
4.      Care este relaţia dintre IFRS şi stadiul de dezvoltare a profesiei contabile.