sâmbătă, 22 ianuarie 2011

Structura chestionarului


Primul proiect de cercetare la care facem referire a fost realizat în cadrul Universităţii Babeş-Bolzai cu colaborarea Universităţii din Miskole, demarat în anul 2005, fiind concentrat în primul rând pe IMM-uri.
Studiul se încadrează în paradigma pozitivistă, acesta fiind realizat prin chestionarea a 326 de persoane din diverse judeţe ale ţării (din care numai 92 fac parte din entităţi care raportează utilizând IFRS).
 În ceea ce priveşte eşantionul, se conchide că acesta este aleator, dar are probleme de reprezentativitate la nivelul României.


Structura chestionarului a fost următoarea:
1.      Aplică entitatea normele IFRS?
Nu/Da

2.      Cât de bine cunoaşte entitatea normele IFRS?
Foarte bine/Bine/Slab/Foarte slab

3.      Cât de bine este pregătit managementul firmei pentru aplicarea IFRS?
Foarte bine/Bine/Satisfăcător/Deloc/Nu ştiu

4.      În ce măsură este pregătit personalul firmei pentru apliacrea IFRS?
Foarte bine/Bine/Satisfăcător/Slab/Foarte slab/Nu ştiu